Thiên Nam Solar được cấp giấy chứng nhận phân phối các sản phẩm của JA Solar tại Việt Nam

27/04/2019

Từ ngày 24 tháng 4 năm 2019, chúng tôi – Công ty Cổ phần thiết bị bền vững Thiên Nam ( Thiên Nam Solar ) đã được JA Solar Co., Ltd. – Nhà sản xuất các sản phẩm về quang điện có hiệu suất cao hàng đầu thế giới thông báo rằng họ sẽ cung cấp tất cả các mô-đun cho Thiên Nam Solar tại Việt Nam

Từ ngày 24 tháng 4 năm 2019, chúng tôi – Công ty Cổ phần thiết bị bền vững Thiên Nam ( Thiên Nam Solar ) đã được JA Solar Co., Ltd. – Nhà sản xuất các sản phẩm về quang điện có hiệu suất cao hàng đầu thế giới thông báo rằng họ sẽ cung cấp tất cả các mô-đun cho Thiên Nam Solar tại Việt Nam. Điều này đang thể hiện bước đầu tiên của đất nước về ngành công nghiệp điện năng lượng Mặt Trời. Ngoài ra, đó là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy các sản phẩm năng lượng Mặt Trời đạt hiệu quả cao trong thị trường Việt Nam và các khu vực Đông Nam Á, và việc đó có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của năng lượng tái tạo trong khu vực.

Dựa vào giấy công nhân đại lý, Thiên Nam Solar sẽ bán lại và phân phối các sản phẩm của JA Solar trên cơ sở không độc quyền và không thể chuyển nhượng các mô-đun của JA Solar tại Việt Nam. Thiên Nam Solar không bán lại các mô-đun bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của JA Solar để bán hàng hoá.
JA Solar cũng xác nhận rằng chúng tôi (Thiên Nam Solar) là đối tác dịch vụ khách hàng của họ, người sẽ chăm sóc bảo hành sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật trong lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, JA Solar sẽ hỗ trợ khách hàng của Thiên Nam Solar theo các tiêu chuẩn bảo hành hàng đầu trong ngành của họ với sự tôn trọng đầy đủ đối với hàng hóa được cung cấp bởi công ty họ.

Từ khóa: thiên nam solar
Viết bình luận: